in deze tijd van hyper-polarisatie is radicalisme helaas ook de jeugd niet vreemd . Direct na ons voorgaande artikel over het probleem van radicaliserende ‘links’-georiënteerde jongeren zijn we ons meer gaan verdiepen in dit probleem en in dit proces hebben we veel ontdekt over in het specifiek het ‘links-educatieve’ platform Broodbuis. Onze vermoedens over de radicale aard van het platform waren terecht en in dit artikel lees je waarom.

Direct na ons voorgaande artikel over radicaliserende jongeren op de linkerkant van het Nederlandse politieke spectrum en hoe het ‘links-educatieve platform’ Broodbuis een symptoom is van dit probleem, is onze redactie op de hoogte gebracht van het bestaan van een oude openbare Telegram groep. In deze groep zaten een aantal van de oprichters en vroege enthousiastelingen van Broodbuis. (Telegram is een privacy vriendelijkere vorm van Whatsapp.)
De Telegram groep was relatief makkelijk te vinden en binnen te komen aangezien de link van deze groep meermaals online is gedeeld. Ook was de groep zo ingesteld dat iedereen met beschikking over de link van de groep kon meelezen en lid kon worden. We hebben na het vinden van de link direct een back-up gemaakt van de groep en uitgebreid de volledige back-up doorgelezen. Tijdens het doorlezen van deze back-up hebben we een aantal interessante dingen ontdekt.

Het blijkt te gaan om een oude groep waar initiatiefnemers en enthousiastelingen van Broodbuis brainstormen over hoe ze Broodbuis willen vormgeven. Naast politieke conversaties en berichten die in veel gevallen het overton-venster (Het spectrum van gedachtegoed dat het grote publiek accepteert.) ver overschrijden, vinden we al vrij snel een link naar een online google document (zie version history) genaamd “ideeën-inventaris broodbuis”. In dit document kunnen alle leden van de Broodbuis groep hun ideeën gestructureerd indienen zodat ze deze in de Telegram groep op een overzichtelijke manier in groepsverband kunnen bespreken. Opmerkelijk.
Onze aandacht gaat dan ook gelijk uit naar dit document omdat dit document belangrijk is geweest voor de vormgeving van Broodbuis en veelzeggend is over de aard van de organisatie. Bij deze dan ook een kleine opsomming van ideeën die ons opvielen:

Broodbuis-lid Lotus Friede laat weten dat ze hoopt dat er binnen Broodbuis een grote aandacht komt voor de opvolger van Kritische Rassentheorie: het extreme Amerikaanse in 1989 bedachte intersectionalisme. In het kort gaan kritische Rassentheorie en Intersectionalisme over het idee dat maatschappelijke verschillen vooral komen door ‘ras’ en in het geval van intersectionalisme ook door zaken als gender. Belangrijke stellingen van kritische rassentheorie zijn bijvoorbeeld dat blanke overheersing (white supremacy) systematisch zou zijn, wordt onderhouden door de rechtsstaat, en dat de oplossing hiervoor het maken is van aan ‘ras’ gerelateerde wetgeving. Intersectionalisme is een uitbreiding op dit gedachtegoed maar stelt dat er ook moet worden gelet op zaken als gender, geslacht, seksualiteit, beperking, uiterlijk en lengte.
Op dit voorstel van Lotus Friede reageert lid Roxanne Juniper dat ze het hier sterk mee eens is en er is zowel in het document als de chats geen kritiek op het feit dat iemand dit voorstelt.

Dennis Molema laat in het document achter dat hij het rechtse mediaframe, wat volgens hem het debat beperkt tot centrumlinks en extreemrechts, wilt aanpakken. Hij pleit hiermee dus voor verdere openstelling in de media voor (links-)extremisme. Dit is in onze ogen een vreemde prioriteit. Daarnaast schept dit ook nog eens het waanbeeld dat grote Nederlandse media systematisch ruimte zouden geven aan (rechts-)extremisten.

Ene Dalton heeft een hele lijst met suggesties gemaakt voor video’s waaronder een reeks waarin hij ideeën van Karl Marx wilt gaan uitleggen en promoten. Karl Marx is de grootste inspiratie van veel totalitaire en mensonterende bewinden in de geschiedenis van onze wereld geweest. In onze ogen is Karl Marx daarom geen persoon waarvan je de ideeën zou willen aanprijzen. Een aantal van de bewinden geïnspireerd door Karl Marx betreffen de Sovjet Unie, de Volksrepubliek China, De Bolivariaanse Republiek Venezuela, en de Democratische Volksrepubliek Korea om maar wat namen te noemen.

Naast radicaal gedachtegoed wat wordt besproken alsof het de normaalste zaak is van de wereld valt er ook nog wat te lachen. Zo zegt ene Sander K. dat kritiek op populistisch rechts belangrijk is wat in onze optiek impliceert dat hij een probleem heeft met populisme. Echter pleit hij nog geen vijf zinnen later voor het gebruik van populistische video’s als strategie voor Broodbuis. ;-) 

Natuurlijk hebben we nu wat schokkende informatie uitgelicht maar de algemene indruk is ook absoluut niet positief. Zo zijn leden het namelijk regelmatig eens met radicaal gedachtegoed (Waaronder de hierboven genoemde dingen), en zien we in het algemeen veel lof voor het socialisme en andere extremistische vormen van bestuur die veel mensen het leven hebben gekost. Met deze bevindingen in ons achterhoofd leggen we de focus weer op de Telegram groep. Maar ook in de Telegram groep vinden we weer veel opmerkelijke berichten.

Zo zien we opnieuw een bericht van eerder genoemde Sander K zo: schrijft hij dat hij het radicaliseren van ‘links’ georiënteerde niet als negatief beschouwd, vraagt Sander in een later bericht of de focus van Broodbuis moet liggen op Marxistische theorie of algemener links gedachtegoed, waarop veel leden zonder enige vragen of kritiek gewoon een keuze maken, en maakt hij de aantijging dat rechts effectief zou zijn in het verspreiden van hun ideologie door het voeden van racistische gevoelens bij mensen. Gek aangezien we eerder nog een voorstel zagen om Broodbuis ook in te zetten ter promotie van het intersectionalisme. Daarnaast vergeet Sander hierbij even dat ‘rechtse’ stemmers niet exclusief bestaan uit mensen met één etniciteit of hij vindt dat alle 'rechtse' stemmers met een niet Nederlandse etniciteit dom zijn. Dezelfde Sander blijkt overigens de beheerder en oprichter van de Broodbuis Discord groep en mogelijk Broodbuis als organisatie. (Discord is een soort combinatie tussen telegram en skype.)

Een andere Sander (Sander H) een student journalistiek geeft in de chat tussen neus en lippen door aan grootse moeite te hebben met het idee om te moeten gaan werken voor een ‘centristisch’ mediabedrijf. Dus van hem weten we in de toekomst alvast het een en ander over z’n werkplezier en objectiviteit als journalist mocht hij uiteindelijk eindigen bij de ‘centristische’ media.

We zien Lotus Friede opnieuw in de chat voorbij komen met een aantal opmerkingen over het intersectionalisme. Dit keer met de vraag of het niet goed zou zijn om op hun Twitter te delen dat Broodbuis het intersectionalisme support waarop iedereen massaal instemmend antwoord.

Daarnaast zien we regelmatig en vrij prominent Dennis Molema voorbij komen. Opvallend is een bericht waar hij ideeën aandraagt over welke onderwerpen Broodbuis zou moeten behandelen zo ziet hij graag een artikel of video over “Waarom het proletariaat zich dient te bewapenen”. Behoorlijk radicaal revolutionaire retoriek waar opnieuw geen enkele ophef over ontstaat in de chat. Later toen in de chat een discussie werd gevoerd over de structuur van de organisatie gaf hij aan dat het belangrijk was democratisch beslissingen te maken over welke onderwerpen er wel/niet behandeld worden in verband met meningsverschillen tussen anarchisten, communisten, stalinisten en de trotten. Dit impliceert dat hij weet wat voor types er in Broodbuis zitten of komen en dat hij samenwerking geen probleem vindt.

 

Na al deze nieuwe revelaties hebben we geprobeerd om ons te verdiepen in de leden die ons opvielen. Hier kwam weinig interessants uit behalve in het geval van Dennis Molema. Zo komen we er in tegenstelling tot wat we oorspronkelijk dachten achter dat Broodbuis niet alleen bestaat uit geradicaliseerde jongeren. Deze Dennis Molema blijkt namelijk een docent (technische) kunst aan de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast ontdekken we op zijn Twitter dat hij openlijk ROOD (de voormalige nu geradicaliseerde jongerengroep van de SP) support en hij blijkt openlijk en naar eigen zeggen een eco-communist.

 

Conclusie. De beerput is waarschijnlijk nog veel groter en dieper dan oorspronkelijk gedacht. Daarnaast kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat degelijk links zich kan vinden in alle ruimte die er wordt gegeven aan dit radicalisme binnen Broodbuis, en we kunnen ons nog minder goed voorstellen dat dit geld voor de meer dan honderd leden van Broodbuis. We zijn dan ook heel erg geschrokken van het gebrek aan kritiek op radicaal gedachtegoed wat regelmatig is gedeeld door leden van de groep. Maar ook blijft het opvallend dat iemand als Jens Bosman van DWARS actief meewerkt aan Broodbuis. Wat zegt dit over een organisatie als DWARS en mogelijk GroenLinks als geheel? Jens Bosman is ook niet het enige Broodbuis-lid die ook bij een 'linkse' jongerenpartij actief is. Wij hebben naar aanleiding van al onze bevindingen en vragen een e-mail gestuurd naar een aantal linkse (jongeren)partijen en wachten hun reactie dan ook af. Voor mensen die nu nog lid zijn van Broodbuis. Ga weg nu het nog kan en start desnoods een redelijk niet radicaal alternatief als hier behoefte aan is.

Ben jij (ex-)Broodbuis lid? Dan horen we graag over je ervaringen met Broodbuis.